Coherent Team

Coherent team coaching is er voor teams die meer uit zichzelf willen halen of sterker willen worden in een veranderde omgeving zoals bijvoorbeeld na een reorganisatie. Pijlers in onze trajecten zijn: Samen Werken, Samen Sturen, Samen Borgen, Samen Succes.

Ieder team is uniek. Een team dat goed samenwerkt, heeft slagkracht! We zien alle teamleden afzonderlijk, maar bekijken ze als onderdeel van het geheel. Iedereen leert zichzelf in te brengen om zo het teampotentieel te vergroten.

Resultaat

Teams hebben hun eigen unieke vraagstuk, maar dit zijn enkele resultaten die we voor ogen hebben

 • Het is helder waar jullie team voor staat, jullie kunnen dit overbrengen en voelen je hier comfortabel mee
 • Op elkaar kunnen vertrouwen
 • Jullie benutten ieders capaciteit en het team ontwikkelt in de richting van de gewenste doelen
 • Jullie team kent haar energy boosters en -stoppers zijn zodat jullie energiek en veerkrachtig blijven
 • De motivatie om bij te dragen is toegenomen
 • Het team kiest bewust, besluitvaardigheid neemt toe en jullie helpen elkaar
 • De effectiviteit in relatie tot andere afdelingen en klanten is verbeterd
 • Het team maakt keuzes vanuit eigen kracht en authenticiteit
 • Samenwerken is leuker en succesvoller , overleggen verlopen vlot en efficiënt
 • Teamleden spreken meer dezelfde taal en er is ruimte voor jullie eigenheid
 • Jullie positionering in de organisatie en daarbuiten is verbeterd

Coherent Team arrangement

Teambuilding

Ons arrangement begint met een middag teambuilding. We verkennen spelenderwijs jullie teampatronen, jullie vraagstuk, jullie energie enzovoort. Dit bieden we aan op een vrijdagmiddag als weekafsluiter.

Met behulp van interactieve werkvormen en een teamsessie met de paarden maken we zichtbaar wat van belang is voor het succes van jullie team.

Aan het einde van de middag kunnen we met elkaar al behoorlijk definiëren wat de essentie van jullie vraagstuk is en welk resultaat jullie beogen.

De investering voor deze middag is € 1600,- voor maximaal 12 personen. Dit is inclusief koffie, thee en een lekkere lunch zodat iedereen energiek de middag in kan.

Maatwerk

Wanneer het team commitment heeft op het doel en beoogde resultaat maken we in afstemming met een vertegenwoordiging van het team en de opdrachtgever, een globaal plan van aanpak.

Teamcoaching trajecten kunnen afhankelijk van de ondersteuningsvraag in duur en aanpak variëren. De kosten voor het beoogde traject zullen met het globale plan van aanpak worden geoffreerd. Wanneer de investering akkoord is werken we het plan van aanpak tot in de puntjes uit

Wil je meer weten over wat we voor uw team kunnen betekenen? We ontmoeten je graag voor een oriënterend gesprek!